Výzva 56
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín

S cizími jazyky ruku v ruce

Během prvního pololetí školního roku 2015/2016 naše gymnázium podobně jako řada škol
v České republice využilo možnosti "Výzvy 56" a zapojilo se do aktivit, které byly zaměřeny
na rozvoj jazykových dovedností. Vznikl projekt CZ.1.07/1.1.00/56.0539
"Rozvoj jazykových kompetencí učitelů a žáků". 

Přehled aktivit

Jazykově vzdělávací
pobyty

2 zájezdy, 2 partnerské školy, 22 evropských měst, 30 žáků,
30 žákovských portfólií, 
18 videoprezentací

Vzdělávání učitelů

4 stáže, 5 certifikátů jazykových škol, 2 partnerské školy

Čtenářská dílna

20 metodik práce s knihou,
63 online GoogleDocs hodnocení, 271 nových knih
do školní knihovny a e-čtečka

Rozpočet

Dotace EU, ESF a MŠMT ČR zcela pokryla náklady na všechny aktivity.

Jazykově vzdělávací pobyty žáků

Epinal (Francie), Ludwigsburg (Německo)

415.290 Kč

Jazykové kurzy učitelů, odborné stáže

Edinburgh a Bournemouth (Velká Británie), Dublin (Irsko),
Lüdenscheid (Německo), Epinal a Ludwigsburg

486.227 Kč

Čtenářská dílna

271 knih, čtečky, metodiky

56.756 Kč